REFERENCE 2006

Rekonstrukce altánu
  Před rekonstrukcí Realizece Realizece
Rekonstrukce altánu u restaurace Zámeček na p.p.č. 977 k.ú. Františkovy Lázně na hrubou stavbu RD
Objednatel: František Flégl, Zámeček, 351 01 Františkovy Lázně 225
Specifikace: Hrubá stavba RD
Termín: XII-06
Cena: 460 000 Kč

REFERENCE 2007

Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Stavba rodinného domu na p.p.č 505 a 1800/2 v k.ú. Hranice u Aše
Objednatel: Staněk Pavel a Staňková Jana, Masarykovo náměstí 824 , 351 24 Hranice u Aše
Specifikace: Stavba na klíč
Termín: IV-07
Cena: 1 650 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizece Realizace
Stavba rodinného domu v Teplýšovicích 57/317/2, okr. Benešov, PSČ 256 01
Objednatel: Václav Kodet, Teplýšovice č.57, okres Benešov, PSČ 256 01
Specifikace: Hrubá stavba rodinného domu- jen dřevokonstrukce
Termín: VII-07
Cena: 650 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Stavba rodinného domu na p.p. č.339/1 a 339/4, k.ú.Lesík
Objednatel: Jitka Štefanová, Svobodova 12, č.p.203, Nová Role, 36225
Specifikace: Stavba na klíč, bez krytiny a rekuperace
Termín: IX-07
Cena: 1 650 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Stavba rodinného domu, Amberg, SRN
Objednatel: Herr Roehricht
Specifikace: Stavba RD bez vnitřních instalací a základů
Termín: IX-07
Cena: 1 600 000 Kč
Rekonstrukce
  Realizace Realizace Realizace
Stavební úpravy objektu provozovny Max Pharm s.r.o, Chebská, 1902/128 na p.č. 2765/3, 2345 a 2754
Objednatel: Max Pharm s.r.o, Chebská 1902/128, 352 01 Aš
Specifikace: Rekonstrukce objektu na distribuční sklad léčiv
Termín: XI-07
Cena: 2 500 000 Kč
Oprava a dostavba
  Realizace Realizace Realizace
Oprava a dostavba objektu Le-Jeton, Okružní 40, 352 01 Aš
Objednatel: Nikolič Franc a Tatjana, Okružní 40, 352 01 Aš
Specifikace: Stavba na klíč
Termín: I-08
Cena: 15 000 000 Kč
Rekonstrukce a přístavba domu
  Před rekostrukc Realizace Realizace
Rekonstukce a přístavba domu Hřebečná, e.č. 1
Objednatel: ing. Jana Krutišová, ing. František Krutiš, Konvalinková 865/9 326 00 Plzeň
Specifikace: Přípojky na sítě, žumpa, garáž, venkovní úpravy, střecha, podkroví
Termín: I-07
Cena: 1 200 000 Kč

REFERENCE 2008

Čistička odpadních vod
  Realizace
ČOV Aš, Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství
Objednatel: SMP CZ, a.s - Evropská 1692/37 - 160 00 Praha 6 -www.smp.cz
Specifikace: Stavba na klíč
Termín: III-08
Cena: 15 000 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Stavba rodinného domu na p.p. 3692/4, k.ú.Aš, ul. Štefánikova
Objednatel: Michal Křenek, Krásná 167, 352 01 Aš
Specifikace: Stavba na klíč
Termín: IV-08
Cena: 2 300 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Rodinný dům na p.p. č. 2798/1 v Aši, Okružní ulice
Objednatel: HOA VU MINH, r.č. 610627/2282 Okružní 1853/5, 35201 Aš
Specifikace: Stavba na klíč
Termín: IV-08
Cena: 4 300 000 Kč
Rekonstrukce vnitřních prostor
  Realizace Realizace
Rekonstrukce vnitřních prostor
Objednatel: CARVAC, s.r.o - LDN - Nemocnice Aš-
Specifikace: Stavba na klíč
Termín: VI-08
Cena: 3 000 000 Kč
Rekonstrukce
  Realizace Realizace Realizace
Rekonstrukce terasy v objektu a odstranění vlhkosti KDD Aš, Neumannova 21 a 23
Objednatel: Krajský domov pro děti do 3 let, Vladiovostocká 2, 352 01 Aš
Specifikace: Stavba na klíč
Termín: VII-08
Cena: 1 700 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Novostavba rodinného domu na p.č.1279/2 v k.ú. Krásná u Aše
Objednatel: Anna Balamutová, Krásná 213, 35201 Aš 1
Specifikace: Stavba na klíč RD, základy, přípojky
Termín: VIII-08
Cena: 1 600 000 Kč
Kulturní klub Klubíčko
  Po požáru Realizace Realizace
Kulturní klub Klubíčko - Na vrchu 570 352 01 Aš
Objednatel: ODEHNAL-Stavo s.r.o, Podhradí 42, 35201 Podhradí,
Specifikace: Rekonstrukce stavby po požáru
Termín: XI-08
Cena: 2 800 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Novostavba rodinného domu, Krásný Jez
Objednatel: ing. Petr Jiskra, Krymská 39, 360 01 Karlovy Vary
Specifikace: Uzavřená hrubá stavba
Termín: XII-08
Cena: 1 200 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Novostavba rodinného domu, Hranice
Objednatel: Jiří Pěnkava, U pošty 760, 35124 Hranice
Specifikace: Na klíč
Termín: IX-08
Cena: 1 512 643 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Novostavba rodinného domu, Libá - Irsko
Objednatel: Milena Jarkovská, Libá 2, 351 31 Libá
Specifikace: Stavba na klíč, včetně základů a připojení
Termín: IV-09
Cena: 1 442 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Novostavba rodinného domu, Šabina
Objednatel: Libuše a Pavel Holečkovi, Šindelová, Krásná Lípa 142, 358 01 Kraslice
Specifikace: Stavba bez instalací, včetně základů a přípojek
Termín: XII/08
Cena: 1 360 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Novostavba rodinného domu, Statenice u Prahy
Objednatel: Jakub Janovic, Letohradská 20, 170 00 Praha 7
Specifikace: Stavba do domluveného stadia, bez základů
Termín: IV-08
Cena: 1 700 000 Kč
Rekonstrukce a dostavba
  Realizace Realizace Realizace
Rekonstrukce a dostavba RD č.p. 398 Bublava
Objednatel: MJC obchod a nemovitosti, Bublava PSČ 358 01, Max Eli Müller
Specifikace: Stavba na klíč
Termín: IV-09
Cena: 5 400 000 Kč
Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
Novostavba rodinného domu, Libá
Objednatel: Jarmila Procházková, Dlouhá 18, Cheb,
Specifikace: Uzavřená hrubá stavba, bez základů
Termín: IV-09
Cena: 1 300 000 Kč

REFERENCE 2009

Rodinný dům
  Realizace Realizace Realizace
novostavba RD Wunsiedel, SRN
Objednatel: Fam. Kapustin
Specifikace: Na klíč, bez základů
Termín: VI-09
Cena: 2 489 427 Kč