Profesní zkušenosti a odbornost


Základní znalosti pro práci s dřevěnými konstrukcemi jsem získal po absolvování Gymnázia v Sokolově na dřevařské nástavbě v SPŠS v České Lípě, a pak pětiletým studiem VŠLD Zvolen, kde jsem promoval v roce 1981 jako dřevařský inženýr.

V prvním zaměstnání v KARNĚ p.m.p. jsem si vyzkoušel vedení hospodářského střediska pro výrobu čalouněného nábytku, podal asi 30 zlepšovacích návrhů a získal ocenění pro nejlepšího zlepšovatele v podnicích místního průmyslu do 30 let. Jako křesťan jsem odmítl profesní kariéru podpořit svým vstupem do KSČ a následně jsem mohl působit již jen jako referent racionalizace.

Přešel jsem tedy na post vedoucího stavebně truhlářské provozovny Zemědělských staveb s.p. Tam jsem působil v různých funkcích a po sametové revoluci, kdy se ZS a.s. stavebně truhlářského zázemí zbavily, pod různými nájemci až do roku 2000, kdy jsem odešel jinam, protože další spolupráce s nimi nebyla perspektivní.

Mezitím jsem si doplnil stavební vzdělání a získal autorizaci stavebního technika ČKAIT. Následně jsem pak působil ve stavební firmě ARNO- Haus s.r.o, kde jsem projekčně a technicky zajišťoval realizaci dřevostaveb rodinných domů, které firma vyvážela do SRN.

Vlastníci firmy však v roce 2006 přerušili činnost a technické zázemí pronajali firmě Ekostabau s.r.o., která však existovala jen krátce. Současně jsem působil od roku 2001 jako odpovědný zástupce firmy AŚ- ET s.r.o, která úspěšně prosperovala jako generální dodavatel supermarketů a bytových domů na českém trhu. K této firmě jsem přešel v roce 2003 jako přípravář výroby a působil v ní úspěšně cca 3 roky.

Pak se otevřela možnost vrátit se k realizaci dřevostaveb v nově obnovené firmě Arno-Haus s.r.o. Noví vlastníci však neprošli úskalím novodobého podnikání, firmu přejmenovali, pak prodali, a nový majitel se dostal do existenčních problémů, takže jsem dřevařskou profesi musel opětovně opustit v roce 2009, a působil jsem opětovně jako rozpočtář v zaměstnaneckém poměru. Současně jsem působil jako projektant.

V roce 2012 jsem definitivně skončil s duplicitním působením v zaměstnaneckém poměru. V současnosti zpracovávám průkazy energetické náročnosti budovy, projektuji zděné i dřevěné stavby, navrhuji zateplení budov v rámci dotačních titulů, působím jako stavební dozor a odpovědný zástupce.

Vlastním živnostenské listy pro projektování staveb, provádění staveb a zprostředkovatelskou činnost, autorizaci ČKAIT pro pozemní stavby, oprávnění energetického specialisty a další různá osvědčení. Jsem členem Asociace energetických specialistů. Projekční činnost provádím legálně ve stavebním programu Archline, rozpočtuji v programu RTS a Eurocalc, energetické výpočty provádím v programch Protech a DEK.

Stavební akce zajišťuji od úvodní studie přes prováděcí projekt a rozpočet až do vlastní realizace a předání investorovi. Řadu realizací staveb jsem osobně dozoroval i smluvně zajišťoval. Všechny mé zkušenosti jsou vám k dispozici při zajištění vašich stavebních záměrů.