Podnikatelské doklady


Živnostenský list - projektování staveb a živnostenský list - zprostredkovatelská činnost:


Živnostenský list - provádení staveb:


Osvědčení o autorizaci a Certifikát odbornosti:
Ke stažení v PDF:

Živnostenský list - projektování staveb  
Živnostenský list - zprostredkovatelská činnost
Živnostenský list - provádení staveb  
Osvědčení o autorizaci
Certifikát odbornosti
Certifikát ABF Zelená úsporám
Certifikát EC Enetrpreiss
Certifikát ČKAIT Zelená úsporám
Oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy